FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(na czerwono zapisane są nazwy pól obowiązkowych do wypełnienia)
Firma
Ulica i nr domu Kod i miejscowość
Imię i nazwisko Telefon kontaktowy
Faks E-mail

Rodzaj armatury
przepustnica

zasuwa nożowa

zawór kulowy

zawór zwrotny
 

Rodzaj pracy
regulacyjna

odcinająca
   

DN PN

Medium

Ciśnienie robocze  barTemperatura robocza  °C

Przyłącze
międzykołnierzowe

kołnierzowe

spawane

gwintowane
 

Napęd
dźwignia ręczna

kółko ręczne

przekładnia
ręczna

napęd
pneumatyczny

napęd elektryczny

Miejsce zabudowy
wewnątrz
(pomieszczenie ogrzewane)

na zewnątrz
   

Czy armatura będzie
pracowała w strefie
zagrożenia wybuchem?

nie

tak
(jeżeli tak -
prosimy o podanie klasy EEx)

 
klasa

Uwagi dodatkowe
(np.ilość sztuk)


 

 

 
 
Jeśli nie chcesz wysyłać formularza:    zamknij okno